Läkemedelsindustrins framtid och nedläggningen av Astra Zeneca i Lund

Interpellation 2009/10:281 av Johansson, Morgan (s)

av Johansson, Morgan (s)

den 5 mars

Interpellation

2009/10:281 Läkemedelsindustrins framtid och nedläggningen av Astra Zeneca i Lund

av Morgan Johansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Tisdagen den 2 mars 2010 blev det känt att Astra Zeneca avser att lägga ned hela sin forskningsverksamhet i Lund. Det innebär att 900 jobb försvinner, och att Lund och Skåne förlorar en stark aktör i en framtidsbransch. Astra Zeneca spelar också en nyckelroll för det så kallade Medicon Valley-samarbetet, det vill säga samarbetet mellan ett antal företag inom medicin och bioteknik i Öresundsområdet som var tänkt att bli en av regionens viktigaste näringsgrenar. Nu är hela Medicon Valley ifrågasatt.

Den socialdemokratiska regeringen startade under förra mandatperioden ett särskilt branschprogram för bioteknik- och läkemedelsföretagen. Syftet med programmet var att stärka konkurrenskraften för denna sektor, med bland annat särskilda forskningsinsatser, samverkan med sjukvården och exportstöd. Programmet har varit mycket uppskattat av branschen.

Detta branschprogram har den borgerliga regeringen beslutat att lägga ned. I ljuset av vad som nu sker i Lund ter sig detta beslut som fullständigt ogenomtänkt.

Vad avser näringsministern att göra för att stärka läkemedelsindustrin i Sverige?

Mot bakgrund av vad som skett, avser näringsministern att hålla fast vid beslutet att avveckla det statliga branschprogrammet för läkemedelsindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-05 Besvarad: 2010-03-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.