Lågstadielöftet och Lågstadielyftet

Interpellation 2014/15:383 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

På DN Debatt den 4 mars 2015 skriver statsrådet Gustav Fridolin om det han beskriver som Lågstadielöftet. Ambitionen går i linje med Alliansens satsningar men det saknas fortfarande detaljer kring hur det ska genomförs och hur Lågstadielöftet ska finansieras. På en punkt är det mer tydligt – målet är att det ska vara igång 2017.

Redan i årets budget från Alliansen avsätts dock 2 miljarder till det vi kallar Lågstadielyftet. Dessa pengar ska bland annat gå till att minska klasstorleken, ha fler lärare i klassrummet, fler timmar med halvklass och för att anställa fler speciallärare.

Parallellt med detta avsätter vi också pengar för att garantera att alla får tillgång till läxhjälp i skolan och extra undervisning på loven för de elever som inte når kunskapskraven i årskurs 6–9. Därtill fortsätter Lästlyftet för att fler lärare ska kunna delta i kompetensutveckling för lärare som undervisar i svenska, och till detta avsätts ytterligare 70 miljoner kronor. Dessutom fortskrider Matematiklyftet som är den enskilt största fortbildningssatsningen för lärare i ett enskilt ämne någonsin.

Kort sagt finns det en mängd förslag samt avsatta medel redan i Alliansens budget för 2015.

Mina frågor till utbildningsminister Gustav Fridolin blir med anledning av detta följande:

  1. Vad skiljer Lågstadielöftet från Lågstadielyftet?
  2. Vilka pengar kommer ministern att avsätta till det aviserade Lågstadielöftet?
  3. Varför vill ministern vänta med Lågstadielöftet till år 2017?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-03-12 Överlämnad: 2015-03-12 Anmäld: 2015-03-13 Sista svarsdatum: 2015-03-27 Svarsdatum: 2015-04-14
Debatt (10 anföranden)