Lagring av trafikdata

Interpellation 2008/09:574 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 4 augusti

Interpellation

2008/09:574 Lagring av trafikdata

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den svenska polisen är i stort behov av att få tillgång till trafikdata för att kunna lösa allvarliga brott. Men regeringen drar ut på tiden med att genomföra EU-direktivet. Regeringens passivitet har till och med lett till att Sverige blivit stämt inför EU:s domstol av EU-kommissionen. Det är viktigt att justitieministern nu förklarar sig.

När avser justitieministern att lägga fram ett lagförslag om lagring av trafikdata?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-04 Anmäld: 2009-08-13 Svar fördröjt anmält: 2009-08-13 Sista svarsdatum: 2009-08-18 Besvarad: 2009-08-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)