Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak

Interpellation 2013/14:408 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 3 april

Interpellation

2013/14:408 Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

När den ugandiska regeringen beslutade om en anti-hbt-lag agerade Sverige starkt. Det var en bra markering mot kräkningar mot mänskliga rättigheter för hbtq-personer. Nu förväntas det av Sverige att agera starkt mot det förslag angående sharialagen som riskerar att legitimera pedofili i Irak.

På den internationella kvinnodagen skanderade kvinnorna i Bagdad: ”På den här dagen sörjer kvinnorna i Irak.” Anledningen var att den regering som i dag sitter vid makten efter USA:s krig i Irak annonserat att det snart kommer att bli tillåtet att gifta bort nioåriga flickor. Det nya förslaget är den så kallade Jafarilagen. Kvinnorättsaktivister befarar att en sådan lagstiftning kommer att gälla i hela Irak – även i den självstyrande kurdiska delen av landet.

Den irakiska konstitutionen ger alla religiösa grupper rätten att utöva och tolka lagen enligt den egna tron och traditionen. Medan den irakiska regeringen hänvisar till sharia och till profeten Muhammeds tid har den kända kvinnorättsaktivisten Ahlam al-Obeydi förklarat att regeringens lagförslag innebär att man tillåter våldtäkt på barn. När det gäller kvinnors och barns rättigheter innebär det nya förslaget till lagstiftning om att beröva barn deras mänskliga rättigheter ett oerhört steg bakåt som berör miljontals kvinnor och barn. Det drabbar inte bara kvinnor och barn i Irak. Bakåtsträvande krafter utanför Irak kommer att hänvisa till Irak som ett efterföljansvärt exempel. Barnäktenskap legitimerar pedofili som lämnar flickan i händerna på en man.

Kvinno- och människorättsorganisationer i Mellanöstern kämpar för att kriminalisera barnäktenskap. Förra året uppmärksammades ett fall där en åttaårig jemenitisk flicka giftes bort och sedan dog av inre blödningar från den söndertrasade livmodern på bröllopsnatten. Om denna allvarliga och skrämmande försämring av kvinnors och barns rättigheter som den irakiska regeringen planerar kan vi ta del av i våra medier. Regeringar världen över höjer emellertid inte ens på ögonbrynen när ett lands regering planerar att genomföra ett omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Det är omöjligt att hänvisa till att man måste respektera andra folks kultur. Det handlar inte om kultur. Det handlar om barbari.

Jag vill med utgångspunkt i det ovan anförda fråga utrikesminister Carl Bildt:

1. Vad avser ministern att göra för att förmå den irakiska regeringen att avstå från att lagstifta om att tvinga minderåriga till giftermål?

2. Vad avser ministern att göra för att den irakiska regeringens brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter tas upp i internationella organisationer som exempelvis EU och FN?

3. Vad avser ministern att göra för att samla alla krafter och regeringar mot barnäktenskap i världen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-03 Anmäld: 2014-04-04 Svar fördröjt anmält: 2014-04-11 Besvarad: 2014-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)