Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Interpellation 2005/06:39 av Nordquist, Kaj (s)

av Nordquist, Kaj (s)

den 13 oktober

Interpellation 2005/06:39 av Kaj Nordquist (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning där kommunerna ålagts av riksdagen att tillgodose behovet av hjälp till denna grupp.

Tyvärr har vi hamnat i den situationen att kommuner träter om kostnader när en person med funktionshinder väljer att bosätta sig i en annan kommun än hemkommunen med den beviljade insatsen, bostad med särskild service.

Det kan gälla personer som har komplicerade funktionshinder och som därför är i behov av speciella insatser som inte kan tillhandahållas i hemkommunen.

Personer med funktionshinder ska äga samma rätt som alla andra att bosätta sig var de vill, och det är ytterst allvarligt och oacceptabelt att kommuner tvistar om kostnader alltmedan den enskilde funktionshindrade ser sig marginaliserad till en kostnad som ingen vill ha.

Kartläggningen av ej verkställda beslut och domar enligt LSS ger vid handen en ökning år från år vilket tyder på att kommunerna undandrar sig ansvar i allt större omfattning.

Vid samtal, från en person med rätt till LSS, svarade tjänstemän vid följande kommuner att de inte ansåg sig ha råd med LSS: Alingsås, Botkyrka, Borås, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Haninge, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidingö, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Salem, Sigtuna, Skövde, Solna, Sollentuna, Strömstad, Sundbyberg, Södertälje, Trelleborg, Uddevalla, Ulricehamn, Uppsala, Upplands Väsby, Varberg, Valdemarsvik, Vänersborg, Västerås, Örebro.

Vad avser socialministern att göra för att förmå kommunerna att ta sitt ansvar vad gäller LSS?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-14 Svar fördröjt anmält: 2005-10-21 Besvarad: 2005-10-28