lag om cykelhjälm

Interpellation 2002/03:275 av Pålsson, Chatrine (kd)

av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 april

Interpellation 2002/03:275

av Chatrine Pålsson (kd) till statsrådet Ulrica Messing om lag om cykelhjälm

Varje år omkommer mellan 40 och 50 cyklister i trafiken och mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas. Det är ungefär hälften av alla som skadas i trafiken. Av de cyklister som omkommer och saknar cykelhjälm räknar man med att 40 % skulle klarat sig om de hade hjälm på sig. Cykelhjälm reducerar också de svåra skallskadorna med 70 %.

Barn och ungdomar är en särskilt utsatt grupp, hälften av alla skadade cyklister som uppsöker sjukhus är barn (0@17 år). Många cykelolyckor orsakar hjärnskador. Förvärvade hjärnskador kan vara direkt livshotande eller invalidiserande, men även tillsynes lindriga hjärnskador kan ge ett barn livslång huvudvärk, yrsel, minnesproblem eller koncentrationssvårigheter.

Statistik från 2002 framtagen av NTF visar att svenska folket blir allt sämre på att använda cykelhjälm. Det är framför allt bland barn som cykelhjälmsanvändningen minskar medan den har stagnerat bland vuxna. Frågan om en lag om hjälmtvång aktualiseras ibland, en förekommande invändning brukar vara att en sådan lag skulle sakna folkligt stöd. Jag anser dock att det finns all anledning att överväga en lag om cykelhjälmstvång för cyklister under 18 år.

Det har gjorts insatser för att öka hjälmanvändandet, men informations- och påverkansarbetet måste intensifieras och riktas till både barn och vuxna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för tillskapandet av en lag om krav på cykelhjälm för cyklister under 18 år?

Avser statrådet att föreslå genomförandet av nationella informationskampanjer i syfte att öka hjälmanvändningen bland cyklister?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-03 Anmäld: 2003-04-03 Svar fördröjt anmält: 2003-04-14 Besvarad: 2003-04-29
Debatt (9 anföranden)