Kyrkoantikvarisk ersättning

Interpellation 2007/08:701 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:701 Kyrkoantikvarisk ersättning

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Svenska kyrkan förvaltar i dag en stor del av medeltidshistorien i vårt land. Förutom kyrkobyggnader handlar det också om ovärderliga konstskatter från svenska rikets vagga på 1000-talet. I dag finns ett avtal mellan staten och Svenska kyrkan om bevarande av kyrkoantikvariska miljöer och föremål. Avtalet löper ut 2009. Ett nytt avtal bör tecknas. Inför nästkommande avtalsperiod är det viktigt att diskutera i vilken omfattning det är rimligt att bevara alla de kyrkor som finns i dag.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att initiera en diskussion om innehållet i en kommande avtalsperiod beträffande omfattningen av den kyrkoantikvariska ersättningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-06-02
Debatt (7 anföranden)