Kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Interpellation 2012/13:497 av Ericson, Gunvor G (MP)

av Ericson, Gunvor G (MP)

den 26 juni

Interpellation

2012/13:497 Kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

av Gunvor G Ericson (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Ny statistik från Andra AP-fondens Kvinnoindex visar att kvinnorna i de svenska börsbolagens styrelser minskar för andra året i rad. Andelen kvinnliga styrelseledamöter är nu nere på 22,3 procent, nästan samma nivå som 2010.

Finansminister Anders Borg är enligt intervju i Dagens Nyheter (den 24 juni 2013) oroad över den långsamma takten och tycker att det är ett ”stort problem” att det går så långsamt att öka den kvinnliga representationen i börsbolagens styrelser. Borg menar att ”argumenten mot lagstiftning gradvis eroderar och att skälen för att överväga lagstiftning har stärkts”.

Regeringens jämställdhetsminister Maria Arnholm verkar dock inte hålla med finansministern. Jag ställde nyligen (den 11 juni 2013) en fråga till Maria Arnholm om hon övervägde kvotering som medel för att uppnå en mer jämställd representation i såväl börsbolag som offentligt ägda bolag. Svaret (den 18 juni 2013) var nej. Arnholm anser ”att näringslivet borde leva upp till den självreglering som finns i bolagskoden för att främja jämn könsfördelning i styrelserna”.

Det är märkligt att finansministern vill gå längre än jämställdhetsministern i denna principiellt viktiga fråga. Jag delar helt finansministerns inställning att det finns goda skäl för att införa kvotering för att öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att vidta åtgärder så att en lag om kvotering införs som medel för att nå minst 40 procent av vartdera könet i såväl börsbolag som offentligt ägda bolag?

Avser finansministern att verka för att ge uppdrag till jämställdhetsministern att överväga kvotering?

Vilka initiativ är finansministern beredd att ta med anledning av de uttalanden ministern gjort under våren om att överväga kvotering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-26 Anmäld: 2013-06-27 Svar fördröjt anmält: 2013-08-15 Besvarad: 2013-09-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)