Kvinnors otrygghet

Interpellation 2019/20:386 av Ebba Hermansson (SD)

av Ebba Hermansson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den utbredda otryggheten i samhället har varit ett stort problem under flera års tid, och det finns i nuläget inget som tyder på att det i närtid kommer att förändras till det bättre. Särskilt stort är problemet bland kvinnor, vilka är överrepresenterade bland dem som känner sig otrygga. Brås nationella trygghetsundersökning visar att nästan varannan kvinna i åldersgruppen 20–24 år ofta har tagit en annan väg på grund av otrygghet. Hela 49 procent i samma åldersgrupp uppger i undersökningen att de är rädda att utsättas för ett sexualbrott.

I ett jämställt land ska såväl kvinnor som män kunna vistas utomhus på lika villkor. När dessa värden utmanas måste politiken kraftsamla och stå upp för grundläggande principer om jämställdhet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att komma till rätta med kvinnors otrygghet, t.ex. föreslå straffskärpningar?
  2. Avser ministern att prioritera frågan ytterligare i regeringens arbete?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-03-10 Överlämnad: 2020-03-11 Anmäld: 2020-03-12 Återtagen: 2020-03-17 Sista svarsdatum: 2020-03-25