Kvinnors deltagande i fredsprocesser

Interpellation 2008/09:312 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:312 Kvinnors deltagande i fredsprocesser

av Amineh Kakabaveh (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Förutsättningarna för varaktig fred i området kräver att både palestinska och israeliska kvinnor får bli delaktiga i fredsprocessen.

Trots att resolution 1325 har funnits i snart tio år lyfts den sällan fram i konfliktsammanhang. Kvinnors inflytande över byggande av fred och demokrati glöms bort av världens regeringar. Det senaste i en rad exempel är Israels krig mot Gaza.

Från hjälparbetare och medier har vi fått rapporter om att en tredjedel av dem som dödats i de israeliska attackerna mot Gaza är kvinnor och barn. Hela 80 procent av dem som dödats och skadats är civila. Internationella konventioner, inklusive FN:s kvinnokonvention och barnkonvention, kränks oupphörligen. Civilbefolkningens rätt till skydd har i praktiken helt upphört. Som i alla konfliktsituationer följer sexuellt våld mot kvinnor och barn i den akuta krigsfasens spår.

Det är inte första gången som detta fruktansvärda krig har drabbat folket i Gaza och andra delar av Mellanöstern. Dessvärre lär det inte heller bli den sista. Det märkliga är att inget land från västvärlden som har varit involverat i fredsprocessen har krävt att resolution 1325 ska implementeras i denna process.

Som kommande ordförandeland i EU har Sverige och dess regering en unik möjlighet att påverka utrikes- och säkerhetspolitiken genom att ställa krav på Israel och fredsprocessens utformning.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesministern:

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska vara vägledande i arbetet för att ge skydd åt kvinnor och barn, i sammansättningen av fredsdelegationer och i fredsprocessens genomförande?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att både palestinska och israeliska kvinnor ska ges möjlighet att delta i fredsförhandlingarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)