Kvinnor och barn i rättens gränsland

Interpellation 2012/13:451 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 28 maj

Interpellation

2012/13:451 Kvinnor och barn i rättens gränsland

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I juni 2012 överlämnade regeringens utredare Eva Eriksson betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) till dåvarande statsrådet Nyamko Sabuni. Utredningen visade tydligt vikten av att ytterligare utreda den så kallade tvåårsregeln.

”Vår lagstiftning i Sverige är tydlig när det gäller våld mot kvinnor. Det är kriminellt. Vårt budskap till kvinnor är: ’Gå redan vid första slaget’. När vi då har regler som omgärdar tvåårsregeln som säger: ’hur lång tid har du misshandlats och hur hårt har du misshandlats’, då känns det inte som att det följer en tradition som svensk lagstiftning vill hålla”, sade Sabuni då till Svenska Dagbladet.

Men sedan dess har ingenting hänt, varken vad gäller tvåårsregeln eller en moderniserad och enklare skyddsregel för de kvinnor och barn som utsätts för våld av mannen de flyttar in till. Den 8 mars i år meddelade också statsrådet Maria Arnholm i Svenska Dagbladet att hon vill behålla tvåårsregeln.

Jag vill ställa följande frågor till statsrådet:

Hur avser statsrådet att gå vidare med betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kvinnor inte längre ska riskera att utnyttjas på grund av den så kallade tvåårsregeln?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-28 Anmäld: 2013-05-28 Svar fördröjt anmält: 2013-06-11 Besvarad: 2013-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)