Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen

Interpellation 2016/17:103 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Det senaste årets rapportering kring sexualbrott har satt fokus på problem som funnits under lång tid, men som nu med rätta, ställer krav på agerande från samhället. Regeringen har uttryckt att frågan måste tas på allvar och ska se över lagstiftningen gällande sexualbrott. Det är bra men minst lika viktigt som förändrade straffsatser är det preventiva arbetet.

En viktig del i det förebyggande arbetet mot sexualbrott är en normkritisk sexualundervisning. Normer präglar vår syn på sexualitet, och undersökningar visar att den skiljer sig markant mellan kvinnor och män både i ansvar vid sexualbrott, men också synen på den egna sexualiteten.

Läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan är tydliga: frågor om sexualitet, kön, jämställdhet och relationer ska vara integrerade i de flesta skolämnen och är en del av skolans centrala innehåll.

Detta gör att det ställs stora krav på lärarna att hantera dessa frågor. Trots det ingår inte sex och samlevnad i lärarutbildningen. Den enda lärarutbildning som har detta som obligatoriskt ämne är utbildningen till grundskolelärare årskurs 4-6.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vad tänker statsrådet göra för att säkerställa att samtliga elever får en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-03 Överlämnad: 2016-11-04 Anmäld: 2016-11-08 Sista svarsdatum: 2016-11-21 Svarsdatum: 2016-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)