kvaliteten i förlossningsvården

Interpellation 2000/01:70 av Ek, Lena (c)

av Ek, Lena (c)

den 26 oktober

Interpellation 2000/01:70

av Lena Ek (c) till socialminister Lars Engqvist om kvaliteten i förlossningsvården

Nu går en våg av nedläggningar av förlossnings- och BB-avdelningar över Sverige. Kiruna, Piteå, Kalix, Ängelholm, Bollnäs, Stockholm och Torsby är några exempel. Det ger resvägar på uppemot 20 mil på sina håll. På andra håll slås avdelningar samman eller läggs ned så att överbeläggning blir effekten. Många kvinnor känner stor oro inför förlossningen och om de dessutom inte kan garanteras en plats inom rimlig närhet till hemmet blir oron ännu större. Tillgång till förlossningsvård av god kvalitet är en viktig kvinnofråga.

Problematiken med förlossningsvården diskuteras ofta i termer av bristande patientunderlag, och att man därför kan centralisera verksamheten. En förlossning kan inte exakt planeras i förväg. Därför bör förlossningsvården finnas inom rimligt avstånd och den är en viktig beståndsdel i kampen för att hela Sverige ska leva.

I detta sammanhang är det viktigt att de blivande fäderna har en möjlighet att stötta sin partner under förlossningen och att de får möjlighet att stanna med mamman och det nyfödda barnet de första dygnen. Det ger en bra start i föräldrarollen.

Centralisering av förlossningsvården fungerar inte i det här landet, med sina långa avstånd.

Min fråga till socialministern:

Avser socialministern att vidta åtgärder för att följa upp om kvaliteten påverkas i förlossningsvården mot bakgrund av allt färre vårdplatser och nedläggningar av BB-avdelningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-26 Anmäld: 2000-11-07 Besvarad: 2000-11-28