Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona

Interpellation 2010/11:360 av Jeppsson, Peter (S)

av Jeppsson, Peter (S)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:360 Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Vi i Blekinge har nyligen nåtts av nyheten att Kustbevakningens verksamhet, i form av regionledning och ledningscentral, i Karlskrona planeras läggas ned. Det är för mig en gåta att regeringen, till synes passivt, ser på när detta sker utan att värna den viktiga verksamhet som Kustbevakningen i Karlskrona utför. Ett beslut i den riktning som nu föreslås är ett dråpslag mot den profession samt den lokala och regionala miljökännedom som finns i organisationen.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Vilka synpunkter har försvarsministern på den regionala fördelningen när det gäller Kustbevakningens verksamhet?

Hur avser försvarsministern att behoven i Karlskrona, i den verksamhet som Kustbevakningen i dag genomför, ska kunna genomföras i framtiden när nedläggningsbeslutet förverkligas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Svar fördröjt anmält: 2011-05-18 Besvarad: 2011-06-14
Debatt (14 anföranden)