Kustbevakningens ledningsorganisation

Interpellation 2010/11:164 av Sonidsson, Eva (S)

av Sonidsson, Eva (S)

den 28 januari

Interpellation

2010/11:164 Kustbevakningens ledningsorganisation

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Enligt en utredning om Kustbevakningens organisation föreslås att dagens fyra regioner ska bli två: Region Väst och Region Ost. Det innebär bland annat att ledningen för Region Norr ska flyttas från Härnösand till Stockholm.

Utredningens viktigaste skäl till att flytta ledningen är de goda förutsättningarna för att kunna bedriva samverkan på ett effektivt sätt.

Kustbevakningen i Härnösand har redan utvecklat utomordentligt god samverkan med brottsbekämpande, miljövårdande och andra myndigheter. Det handlar om gränskontroll, som inte blir oviktigare i norr med växande handelsutbyte i Barentsområdet. Det handlar också om sjörelaterade brott och ekonomisk brottslighet i spåret av ökande sjötrafik, men även marin forskning och miljöövervakning.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilka initiativ han avser att ta för att säkerställa att vi får samma övervakning och bevakning längs hela den svenska kusten.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-01-28 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)