Kulturarvet Marinens Musikkår

Interpellation 2013/14:181 av Gille, Agneta (S)

av Gille, Agneta (S)

den 28 november

Interpellation

2013/14:181 Kulturarvet Marinens Musikkår

av Agneta Gille (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Den svenska försvarsmusiken är internationellt sett exceptionellt liten. I dag rymmer organisationen tre musikkårer: Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår. Musikkårerna är dagligen ett levande kulturarv som sprider god PR för Försvarsmakten finns på förband och regementen i hela landet, gör regelbundna framträdanden på de internationella arenorna samt finns ofta med vid statsceremonier i Stockholm.

När Försvarsmakten tvingas att spara så ifrågasätts alltid Marinens Musikkår i Karlskrona, den av Försvarets musikkårer som funnits längst, och som med sina anor tillbaka till 1680 också är landets näst äldsta orkester.

Nu föreslås åter igen att Marinens Musikkår läggs ned vilket leder till att 30 procent av nuvarande försvarsmusik försvinner och framtida potentiella musiker kommer att skrämmas rejält för att söka anställning i Försvarsmakten.

Militärmusiken är ett levande arv som binder samman de anställda inom Försvarsmakten, men också ett ansikte mot det civila samhället som skapar stolthet, vi-känsla och ett gemensamt levande kulturarv.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Hur tänker försvarsministern agera för att bevara det viktiga kulturarv som Marinens Musikkår utgör?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-28 Anmäld: 2013-11-28 Besvarad: 2013-12-09
Debatt (9 anföranden)