Kulturarbetarnas villkor

Interpellation 2007/08:189 av Papadopoulos, Nikos (s)

av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 november

Interpellation

2007/08:189 Kulturarbetarnas villkor

av Nikos Papadopoulos (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Det har nu gått ett år sedan Sverige fick en moderatledd regering. Kulturpolitiken företräds av en minister som betonar kulturarbetarnas möjligheter att utöva sin profession. Det är bra, men kommer det till uttryck i handling och beslut från regeringen?

Den nuvarande riksdagsmajoriteten har under året på förslag från regeringen beslutat om försämringar för många löntagare i landet. Kulturarbetarna har drabbats särskilt hårt. Det gäller konstnärer, tekniker, skådespelare, författare, musiker med flera.

A-kasseavgiften har höjts vilket inneburit att många kulturarbetare med små marginaler lämnat a-kassan.  Ersättningsnivån vid arbetslöshet har minskat vilket inneburit ett svårt slag för flera grupper av kulturarbetare som redan tidigare arbetat med små ekonomiska marginaler.

Det finns ett stort behov att i stället förbättra villkoren för kulturarbetarna i vårt land. Regeringen brukar ibland berätta om svårigheten att få det så kallade livspusslet att gå ihop. Det gäller i synnerhet kulturarbetarna vars arbetstider ofta är kvällar och helger. En rejäl utbyggnad av barnomsorg för kulturarbetare behövs. Några förslag i den riktningen saknas helt i regeringens politik.

Mot bakgrund av regeringens försämringar i trygghetssystemet för bland annat kulturarbetarna vill jag fråga vilka initiativ statsrådet avser att vidta för att förbättra villkoren för kulturarbetarna i vårt land.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-20 Anmäld: 2007-11-20 Besvarad: 2007-12-04
Debatt (14 anföranden)