Kultur i skolan

Interpellation 2007/08:689 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 12 maj

Interpellation

2007/08:689 Kultur i skolan

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Den moderatledda regeringen anslog i budgeten för 2008 55 miljoner kronor för kulturaktiviteter i skolan, Skapande skola. Vi socialdemokrater var kritiska till förslaget dels med hänsyn till att det var för lite pengar, dels för att insatserna begränsades till att omfatta högstadet. Vi föreslog att alla stadier skulle omfattas. Det avslog den borgerliga majoriteten i riksdagen.

I Nya moderaternas nya program med beteckningen Nya kulturen 3.0 står följande att läsa:

Skapande skola skall byggas ut till att omfatta hela grundskolan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Skapande skola ska omfatta hela grundskolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-12 Anmäld: 2008-05-12 Besvarad: 2008-06-02
Debatt (9 anföranden)