Kronans styrka

Interpellation 2018/19:210 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under Magdalena Anderssons tid som finansminister har den svenska kronan tappat mycket i värde jämfört med de flesta andra valutor. Den som reser utomlands märker det alltför tydligt. Det som importeras till Sverige blir dyrare. Den svaga svenska kronan har dessutom inneburit att det blir rea på den svenska börsen för utländska investerare. Finansministerns politik har gjort Sverige till ett relativt sett fattigare land under hennes år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Tycker ministern att det är ett problem att kronan blivit så svag som den är i dag, och avser ministern att vidta några åtgärder i sammanhanget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-29
Debatt (7 anföranden)