Kriminalvårdens resurser

Interpellation 2009/10:492 av Abramsson, Karl Gustav (s)

av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:492 Kriminalvårdens resurser

av Karl Gustav Abramsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det kommer oroväckande rapporter om hur det står till i kriminalvården. För en månad sedan visade Seko att beläggningsgraden är oroväckande hög. Nästan varannan medlem inom kriminalvården menar att det förekommer överbeläggning på den egna arbetsplatsen. Det går ut över både de intagna och arbetsmiljön på anstalterna. Alliansen har lovat satsningar på rättsväsendet, men de satsningarna syns tyvärr inte. Jag vill fråga Beatrice Ask:

Vilka åtgärder ämnar justitieministern vidta för att förbättra resurssituationen för Kriminalvården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-01 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)