Kriget i Irak

Interpellation 2006/07:367 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars

Interpellation

2006/07:367 Kriget i Irak

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Utvecklingen i Irak är oroväckande. Irak håller på att falla sönder. Nyligen publicerade New York Times en artikel där ett Irakkrig utvecklades likt en gång spanska inbördeskriget. I Spanien mellan 1936 och 1939 dödades mellan 500 000 och 1 miljon människor. Det som haltar i jämförelsen är den tydliga sekteristiska aspekten på vad som sker i dagens Irak. Där pågår redan en etnisk-sekteristisk rensning i stor skala. De flesta av de miljontals människor som redan har flytt eller nu flyr Irak gör det därför att de är kristna, shiiter eller sunniter, men de råkade bo i fel område. Irak är med andra ord på väg att bli som Bosnien, fast långt värre.

USA förefaller oförmöget att lösa dessa problem. Det kan dels vara av inrikespolitiska skäl, dels därför att landet betraktas som en ockupationsmakt och fiende av många irakier. Det som fattas är en yttre stabiliserande kraft som inte komprometterats av att gå USA:s ärenden. En välutrustad FN-styrka med trupp från neutrala, muslimska och europeiska länder – osannolikt eller rent av möjligt?

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta i syfte att världssamfundet aktivt bidrar till en utveckling mot fred och demokrati i Irak?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Svar fördröjt anmält: 2007-03-12 Besvarad: 2007-04-16
Debatt (12 anföranden)