Kredittider för underleverantörer

Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 26 juni

Interpellation

2011/12:429 Kredittider för underleverantörer

av Hans Ekström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars kredittid. Denna utveckling skapar betydande problem för underleverantörerna. I Frankrike har nationell lagstiftning vidtagits, och frågan diskuteras mycket i EU.

Min fråga till statsrådet Annie Lööf är mot ovanstående:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta situationen för underleverantörerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-06-26 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)