Krediter till statliga myndigheter

Interpellation 2008/09:470 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 23 april

Interpellation

2008/09:470 Krediter till statliga myndigheter

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Om statliga myndigheter har svårigheter att hålla sina budgetramar kan regeringen i regleringsbrev ge myndigheterna en så kallad kreditram, det vill säga låna pengar till verksamheten. Ett skäl för en sådan kredit kan vara svårigheten att bedöma anslagsutvecklingen. Krediterna kan sedan regleras i tilläggsbudget eller budgetpropositionen.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka statliga myndigheter har, enligt finansministerns bedömning, för närvarande möjligheter att utnyttja krediter för sin verksamhet?

Hur stor är den sammanlagda kreditramen som regeringen har beviljat de statliga myndigheterna, och har finansministern gjort några överväganden med anledning av storleken på ramen?

Beräknar finansministern att de statliga myndigheternas krediter kommer att öka under året?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-23 Anmäld: 2009-04-23 Svar fördröjt anmält: 2009-05-07 Besvarad: 2009-05-15
Debatt (7 anföranden)