Kraftigt höjda banavgifter

Interpellation 2013/14:194 av Ygeman, Anders (S)

av Ygeman, Anders (S)

den 3 december

Interpellation

2013/14:194 Kraftigt höjda banavgifter

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Banavgifterna på den svenska järnvägen har dubblerats sen den moderatledda regeringen tillträdde. Under de närmaste åren är planen att femdubbla avgifterna – detta trots att punktligheten sjunker och att antalet allvarliga fel i järnvägen under samma period fyrdubblats.

Men de kraftigt ökade banavgifterna får stora konsekvenser för dem som i dag bedriver verksamhet på våra järnvägar. Tågkompaniets vd gick nyligen ut och sade att regeringen försöker ”ta ihjäl” företaget genom de kraftigt höjda avgifterna – avgifter som till slut kommer att läggas på konsumenterna.

Höjda avgifter minskar incitamenten för att transportera gods via järnväg och i stället göra det mer attraktivt att använda sig av lastbilar. En fortsatt höjning av banavgifterna riskerar att öka de redan höga utsläppen av miljöfarliga ämnen.

En lösning hade varit att införa en vägslitageavgift för att utjämna konkurrensen men den frågan vill inte regeringen ens ta i med tång.

Min fråga till infrastrukturministern är följande:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att inte Tågkompaniets dystra förutsägelse om en förestående död för järnvägsföretagen går i uppfyllelse?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-12-03 Anmäld: 2013-12-03 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.