kötider för uppkörning

Interpellation 2001/02:15 av Andersson, Yvonne (kd)

av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 september

Interpellation 2001/02:15

av Yvonne Andersson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om kötider för uppkörning

Det har nyligen presenterats en utredning som visar att de som lärt sig köra bil på trafikskolorna får vänta upp till månader innan de får chansen att avlägga förarprov hos Vägverket. Detta är inte rimligt.

Mindre än en tredjedel av 18-åringar i dag har körkort. Ungdomar själva säger att de vill ha körkort men de har inte råd och inte tid. Vi är ett av de EU-länder i vilket det är dyrast att få körkort. Men lyckas man nu få pengar till körskolans undervisning så kan man dock som enskild inte göra något för att få sitt körkort. Körkort och trafikkunskap är i princip ett obligatorium och för många anställningar fordras körkortsinnehav. I sämsta fall kan man förlorat möjligheten till en anställning på grund av de långa väntetiderna. Uppkörningstiderna styrs av Vägverket som inte kunnat anpassa sig till behovet. Självklart måste "uppkörning" kunna ordnas med kortare tidsintervall.

Hur avser ministern möjliggöra att väntetiden för uppkörning blir sådan att körkort kan erhållas inom rimlig tid efter genomgången utbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-09-26 Anmäld: 2001-10-02 Besvarad: 2001-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.