Kostnadsansvar för antikvariska utgrävningar

Interpellation 2007/08:702 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:702 Kostnadsansvar för antikvariska utgrävningar

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Nu har vi i Sverige en moderatledd regering och en moderat kulturminister. Då är det rimligt att dra slutsatsen att det program som Moderaterna nu presenterar i programmet Nya kulturen 3.0 också kommer att implementeras genom förslag från regeringen.

I Nya moderaternas program Nya kulturen 3.0 kan man läsa följande om kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar: Kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar ska göras tydligare.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar ska bli tydligare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-06-02
Debatt (5 anföranden)