Kostnader för massarbetslösheten

Interpellation 2012/13:504 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 15 augusti

Interpellation

2012/13:504 Kostnader för massarbetslösheten

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige lider av massarbetslöshet. 428 000 personer är arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Det är högre än i EU-länder som Sverige brukar jämföra sig med trots att samma ekonomiska kris har drabbat dem.

När de borgerliga bildade regering 2006 var arbetslöshetsnivån lägre. I regeringens prognoser för framtiden beräknas arbetslösheten vara på samma nivå 2017, som när Alliansen tillträdde. Det skulle innebära tio förlorade år för Sverige. Har Sverige råd med det?

Förutom de personliga tragedier som arbetslöshet innebär med sämre hushållsekonomi och brist på gemenskap förlorar samhället på att inte fullt utnyttja den arbetskraft som finns. Att sänka skatterna och göra trygghetssystemen sämre har inte gett fler jobb. Det enda som hänt är att Sverige halkat efter omvärlden och att klyftorna har ökat.

Vad avser finansministern att göra för att komma till rätta med massarbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att Sverige ska bli bäst i Europa på att bekämpa arbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att uppnå maximalt resursutnyttjande i ekonomin?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-22 Återtagen: 2013-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.