Kostnader för bärgning

Interpellation 2017/18:407 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Under vinterns snötäckta månader ökar trafikproblemen. Krockar, avåkningar och andra problem uppstår som en följd av halt väglag och kyla. I Norrland, där temperaturen den senaste tiden har krupit ner mot ‑20 grader på många håll, blir denna problematik extra kännbar och det är därför viktigt att insatserna för att åtgärda problemen fungerar som de ska.

Tyvärr är så inte fallet många gånger. Bärgningar har fördröjts på grund av oklarheter kring kostnadsfrågan med totalstopp på vägarna som följd. Senast handlade det om en trafikolycka strax utanför Hudiksvall då vägen stängdes av helt i båda färdriktningarna under räddningsarbetet. De efterföljande köerna hade kunnat undvikas. En bärgare var tidigt på plats men då lastbilen var utländsk och ingen ville ta på sig kostnaden för bärgningen uppstod ett dödläge.

Då bärgningsbolagen drivs i privat regi och vid tidigare tillfällen har varit med om situationer där de inte har fått betalt ville de erhålla betalningen i förskott. Inte heller polisen eller Trafikverket ville ta på sig kostnaden.

Eftersom det är den vars bil blir bärgad som är betalningsskyldig framstår situationen som relativt banal. Lösningen borde naturligtvis vara att föraren tvingas betala. Om denne inte gör det beslagtas fordonet, och uthämtning sker senare mot betalning. Tyvärr finns uppenbara problem när det gäller detta och det är främst tredje man som drabbas.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta i syfte att klargöra betalningsansvaret, och vilka verktyg är han beredd att ge polis, Trafikverket och enskilda bärgare så att de på plats kan lösa situationen och man därmed undviker att tredje man drabbas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-15
Debatt (7 anföranden)