Korrekta personuppgifter hos myndigheter

Interpellation 2016/17:469 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Skatteverket har uppåt 50 procent av dem som söker asyl registrerat olika personuppgifter hos olika myndigheter. Detta gör att samma person genom att ha flera identiteter exempelvis kan missbruka våra bidragssystem. De falska personuppgifterna utnyttjas i många fall i brottslig verksamhet, enligt Skatteverket. Det är givetvis oacceptabelt att skattebetalarna ska behöva bekosta dessa bedrägerier.

För att kunna komma till rätta med detta och stoppa bedrägerier och grov kriminalitet vill myndigheten därför få ta del av andra myndigheters uppgifter. Detta skulle kräva ändringar i sekretesslagstiftningen.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att rätt personuppgifter registreras för dem som söker asyl i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-25 Överlämnad: 2017-04-26 Anmäld: 2017-04-27 Sista svarsdatum: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-19
Debatt (7 anföranden)