Körförmåga vid synfältsbortfall

Interpellation 2022/23:271 av Gunilla Svantorp (S)

av Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Som svar på en skriftlig fråga om bedömning av körförmåga vid synfältsbortfall väljer statsrådet att svara att ”frågan bereds”. Det duger inte med tanke på att det är en fråga som får, och under en lång följd av år har fått, stora konsekvenser för de cirka 2 000 personer per år som får sina körkort indragna på grund av att de har synfältsbortfall. De får ingen chans att visa att de har sin körförmåga kvar, trots att en tidigare försöksverksamhet visat att så många som 70 procent har kvar körförmågan.

I andra EU-länder tillåter man att personer som utreds för återkallande av körkort även kan få genomgå ett praktiskt körprov innan beslut fattas; så dock inte i Sverige.

VTI:s rapport 1149, Regeringsuppdrag synfält – Utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall, har kommit med en mängd kloka förslag på förändringar, bland annat om ett praktiskt prov för bedömning av körförmåga.

Många människor som drabbats upplever en misstro mot staten och känner sig orättvist behandlade, och för varje dag som går utan förändring ökar denna skara. EU:s nu gällande körkortsdirektiv ska revideras, högst troligt i närtid då det redan skjutits upp, och under Sveriges ordförandeskap.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att agera för att Sverige ska harmonisera sina körkortskrav i enlighet med övriga EU-länder?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-16 Överlämnad: 2023-03-17 Anmäld: 2023-03-21 Svarsdatum: 2023-03-28 Sista svarsdatum: 2023-03-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.