Koppleri

Interpellation 2007/08:809 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:809 Koppleri

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Handel med människor i sexuellt syfte är avskyvärt. Koppleri är en del i denna hänsynslösa handel och borde därför knytas närmare människohandelsbegreppet. Jag vill fråga justitieministern.

Vilka åtgärder ska justitieministern vidta för att koppleri ska bedömas för vad det egentligen är, människohandel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-31 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)