Kontrollbesiktning av tunga fordon efter försäljningen av Bilprovningen

Interpellation 2011/12:221 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 3 februari

Interpellation

2011/12:221 Kontrollbesiktning av tunga fordon efter försäljningen av Bilprovningen

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 27 januari beslutades att två tredjedelar av Bilprovningens besiktningsstationer ska säljas. Regeringen har meddelat att hela Bilprovningen kan komma att säljas år 2015.

I interpellation 2011/12:188 frågade jag finansmarknadsministern om försäljningen av Bilprovningen. Det finns en rad frågetecken rörande försäljningen. De två privata besiktningsföretag som tillsammans dominerar 80 procent av marknaden i Finland kan nu komma att ta över en stor del av Bilprovningens stationsnät. Dessa två företag ägs av riskkapitalbolag. I interpellationsdebatten med finansmarknadsministern den 20 januari diskuterades att ökade besiktningspriser blivit ett faktum för fordonsägare i Finland efter avregleringen där.

I interpellationsdebatten angav finansmarknadsministern att de nya aktörerna som ges etableringstillstånd inte behöver besiktiga tunga fordon.

Som jag tolkar det finns det en risk att åkerier och bussbolag kan förlora sin lokala station för kontrollbesiktning. Det kan innebära långa och kostsamma resor för ägare av tunga fordon bara för att utföra en kontrollbesiktning. Väl på plats vid en av få besiktningsstationer som tar emot tunga fordon kan tidsödande köer uppstå. Försäljningen av Bilprovningen kan alltså innebära ökade kostnader och ökat krångel för åkerier och bussbolag.

Jag vill därför fråga statsrådet hur hon ser på möjligheterna för kontrollbesiktning av tunga fordon efter försäljningen av två tredjedelar av Bilprovningens besiktningstationer.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-03 Anmäld: 2012-02-03 Besvarad: 2012-02-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)