Konsumentskydd vid köp på Internet

Interpellation 2006/07:693 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 30 augusti

Interpellation

2006/07:693 Konsumentskydd vid köp på Internet

av Monica Green (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Försäljningen på Internet har ökat markant. Det är positivt eftersom det ökar konkurrensen, pressar priserna och ökar utbudet för konsumenten.

Men det kan också bli en dyr och krånglig historia för konsumenten.

Vid köp på Internet uppmanas kunden att betala i förväg och om varan är trasig så kan det bli mycket svårt att hävda sin rätt som konsument. Plötsligt står konsumenten mellan transportföretaget, förmedlingsföretaget och tillverkaren utan något att sätta emot eftersom varan redan är betald. Alla skyller på varandra, det vill säga att varan var trasig när den skickades från produktionen, att varan gick sönder vid transporten eller att varan gick sönder vid ankomst till köparens bostad.

Att ångra köpet då är också mycket krångligt, köparen, det vill säga konsumenten, drar på sig extra kostnader för transporter och att betala för varor som inte ens fungerar.

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att stärka kundernas makt vid Internethandeln?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-30 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-13