Konsumenternas rättigheter vid handel på Internet

Interpellation 2007/08:370 av Larsson, Hillevi (s)

av Larsson, Hillevi (s)

den 1 februari

Interpellation

2007/08:370 Konsumenternas rättigheter vid handel på Internet

av Hillevi Larsson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Försäljningen på Internet har ökat markant. Det är positivt eftersom det ökar konkurrensen, pressar priserna och ökar utbudet för konsumenten. Men det kan också bli en dyr och krånglig historia för konsumenten. Det finns gott om seriösa företag på Internet som säljer kläder, hemelektronik och heminredning med mera. Men det finns också oseriösa försäljare, och som konsument kan det vara svårt att veta i förväg.

Vid köp på Internet uppmanas kunden att betala i förväg och om varan är trasig kan det bli mycket svårt att hävda sin rätt som konsument. Plötsligt står konsumenten mellan transportföretaget, förmedlingsföretaget och tillverkaren utan något att sätta emot eftersom varan redan är betald. Alla skyller på varandra, de påstår att varan var trasig när den skickades från produktionen, att varan gick sönder vid transporten eller att varan gick sönder vid ankomst till köparens bostad och så vidare.

Att ångra köpet då är också mycket krångligt; köparen, det vill säga konsumenten, drar på sig extra kostnader för transporter och att betala för varor som inte ens fungerar.

När det gäller handel på Internet och den osäkerhet konsumenterna känner om sina rättigheter om något inte fungerar vid köp över nätet beror det på att en del Internetföretag vill krypa undan sitt ansvar när det uppstått problem. Det finns regler i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) som ska ge konsumenterna skydd.

När det gäller varor som är skadade vid leveransen är det viktigt att reklamera i tid till såväl säljare som distributör. Enligt konsumentköplagen (1990:932) ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats anses ha funnits vid avlämnandet, och det är alltså säljaren som måste visa att det är konsumenten som orsakat felet för att slippa ansvar. Oavsett om konsumenten häver köpet eller får en ny leverans ska det inte kosta konsumenten något, vare sig varan är köpt på distans eller i butik.

Men hur blir det om det svenska Internetföretaget i sin tur köpt varorna av en annan tillverkare i till exempel Japan eller Tyskland? Det finns Internetföretag som påstår att svensk lag inte gäller då. De hävdar att de endast förmedlat köpet och att konsumenten måste vända sig till företaget i Japan eller Tyskland för att få en ny vara eller pengarna tillbaka om varan är trasig vid leverans.

Oseriösa företag kan på sin hemsida skriva att konsumenten ska betala återtransport när varor är trasiga. Det finns konsumenter som tror att det som står på nätet är sant. De fastnar i fällor eftersom de har köpt en vara som är sönder.

Mina frågor till statsrådet är:

Gäller svensk lag för svenska Internetföretag även om de förmedlat varan från bolag utanför Sverige och, om så inte är fallet, avser statsrådet att ta något initiativ till åtgärder?

Vad gör statsrådet för att informera om gällande regler och för att stärka konsumenternas rättigheter vid handel över Internet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-01 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-21 Sista svarsdatum: 2008-02-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)