Konst åt alla

Interpellation 2009/10:487 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:487 Konst åt alla

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Riksföreningen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund samarbetar i frågor som rör kulturverksamhet, i gemensamma samlingslokalfrågor och byggfrågor inom ramen för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté.

De har av Kulturrådet meddelats med hänvisning till regeringens budget för 2010 och framåt, att anslaget 4:2 ap. 2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer minskas: Från att 2009 ha varit 3 526 000 kronor till att 2010 vara 1 526 000 kronor och sedan till att 2011 vara 0 kronor.

Satsningen Konst åt alla kommer alltså att läggas ned.

Tusentals folkets hus, bygdegårdar, folkparker och Våra gårdar har gestaltats och smyckats ut med samtida konst, öppna mötesplatser som är tillgängliga för alla och som årligen når miljontals besökare. Nu stoppar regeringen det oväntade mötet mellan publiken och konsten.

De drastiska nedskärningarna drabbar både konstnärlig gestaltning och inköp av konst till tusentals samlingslokaler. Människor får det svårare att möta konsten på sina egna villkor i sin närmiljö.

Man kan fråga sig varför kulturministern inom loppet av ett år väljer att utesluta välfungerande verksamhet från regeringens kulturbudget – som genom de ideella organisationernas insatser servar en stor del av befolkningen till en försvinnande liten peng.

Regeringen säger sig vilja ”främja ett lokalt och regionalt engagemang” där regionerna ska få större inflytande. Konst åt alla är en verksamhet som äger rum lokalt utanför storstädernas konsthallar. Men regeringen väljer att i stället avskaffa stödet.

Min fråga till kulturministern är:

Varför väljer kulturministern att skära ned på ett anslag som innebär en så liten besparing men vars konsekvenser blir så stora?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)