Konsekvenserna av domen i Lavalmålet

Interpellation 2007/08:341 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 25 januari

Interpellation

2007/08:341 Konsekvenserna av domen i Lavalmålet

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

När Generaladvokaten yttrade sig i våras var vi många som drog en lättnadens suck. Det verkade som att den svenska kollektivavtalsmodellen rymdes inom EG-rätten. När nu EG-domstolen strax före jul kom med sin mycket överraskande dom ställdes plötsligt vår framgångsrika och av många beundrade modell inför stora utmaningar.

Vad som nu krävs är ett kraftfullt agerande från regeringens sida. Det är nu upp till Sverige att anpassa sin lagstiftning så att ordningen återställs. Avgörandet ligger nu i våra egna händer.

Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativ till en sådan lagstiftning?

Ställer sig arbetsmarknadsministern fortfarande bakom den svenska modellen med starka parter på arbetsmarknaden, där kollektivavtalet är en självklarhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-29 Svar fördröjt anmält: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-19
Debatt (7 anföranden)