Konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer

Interpellation 2014/15:396 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Efter en tid av olika besked från olika företrädare för regeringspartierna där en komplicerad process blivit onödigt rörig har regeringen beslutat att säga upp samarbetsavtalet med Saudiarabien. Samtidigt stoppades utrikesminister Margot Wallström från att hålla tal vid Arabförbundets möte i Kairo. Arabförbundet var enigt i sin kritik mot utrikesministern, och Saudiarabien har efter utrikesministerns uttalanden kallat tillbaka sin ambassadör. Detta bara ett par månader efter att Israel kallade tillbaka sin ambassadör och utrikesministern tvingades ställa in sin resa till landet. Relationen med Israel har sedan dess inte normaliserats. Regeringen har inom ett par månader försämrat Sveriges relationer med både Israel och länderna i Arabförbundet.

Sverige är och ska fortsatt vara en stark och tydlig röst för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i världen, och vi har länge varit tydliga med vad vi tycker om situationen både i Saudiarabien och i andra delar av arabvärlden. Så det är inte det i sig frågan handlar om utan den politiska och diplomatiska hanteringen.

Regeringens agerande riskerar att få breda konsekvenser för både diplomatiska relationer och export. Det kan komma att drabba svenska intressen i hela regionen. Trovärdighet som handelspartner är viktigt för ett litet exportberoende land som Sverige, och vår trovärdighet som fördragspartner har nu skadats.

Om vi vill förändra situationen för mänskliga rättigheter och vara en stark aktör i arabvärlden måste vi ha fungerande diplomatiska relationer. Regeringen har nu förlorat möjligheten att ens tala med de styrande i Saudiarabien.

Sverige har under många decennier haft uppfattningen att handel är vägen till dialog, och det är förenligt med att samtidigt ha och kommunicera en stark uppfattning i frågor om mänskliga rättigheter.

 

Min fråga till utrikesministern är därför: Vad görs nu för att bygga upp de diplomatiska relationerna och återfå förtroendet som trovärdig handelspartner? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-03-14 Överlämnad: 2015-03-15 Anmäld: 2015-03-17 Sista svarsdatum: 2015-04-07 Svarsdatum: 2015-05-07
Debatt (13 anföranden)