Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M)

av Olof Lavesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter hemservicebranschen 20 000 svenskar. Svarta jobb har blivit vita, drygt hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 25 procent är under 26 år. Reformen har verkligen blivit en succé.

Nyligen kom Almega med rapporten RUT 2015 där man kunde bekräfta detta. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu syns inga tecken på avmattning. Bara under 2014 uppgick omsättningen till drygt 6 miljarder kronor och antalet sysselsatta har nu nått 20 000.

I debatten sägs det ofta från vänsterhåll att det bara är de rika som tjänar på RUT-avdragen. Finansministern själv har flera gånger antytt att om man har råd att anlita RUT så ofta som många gör, så har man nog råd att betala lite mer för det också.

Men sanningen är den att när man tittar på var hemservicebranschen växer allra mest så är det i glesbygdskommuner som tillväxten främst sker, i Kronoberg och Norrbotten. Gällivare, Jokkmokk, Härjedalen, Arjeplog och Pajala är de kommuner som hamnar överst på listan över nya köpare 2010–2015, enligt Skatteverket – samtliga med en tillväxt över 250 procent.

Finansministern har aviserat stora förändringar i RUT-reformen. I budgetpropositionen för 2015 föreslogs bland annat en halvering av RUT-avdraget, borttagning av läx-RUT och slopat RUT-avdrag för matlagning. Förslagen mötte som väntat mycket kritik.

Oron är nu stor, såväl hos aktörer i branschen som bland deras anställda och kunder, att regeringen ska gå vidare med sina försämringar av RUT-avdraget – detta särskilt med tanke på att regeringens samarbetspartner Vänsterpartiet kraftfullt driver linjen att avdraget helt ska avskaffas. Det bör understrykas att RUT-reformen har varit särskilt lyckad för grupper som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Mot bakgrund av det framförda vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  • Vilka förändringar i RUT-avdraget avser finansministern att verka för?
  • Vilka sysselsättningseffekter beräknar finansministern att dessa eventuella förändringar får?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-02-26 Överlämnad: 2015-02-27 Anmäld: 2015-03-03 Sista svarsdatum: 2015-03-17 Svarsdatum: 2015-04-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.