konsekvensanalyser utifrån ett regionalt perspektiv

Interpellation 1999/2000:10 av Sköld Jansson, Camilla (v)

av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 20 september

Interpellation 1999/2000:10

av Camilla Sköld Jansson (v) till näringsminister Björn Rosengren om konsekvensanalyser utifrån ett regionalt perspektiv

Redan innan Budget 2000 presenterats i sin helhet förekom spekulationer huruvida förslagen på skatteområdet gynnade hela landet eller endast starka tillväxtregioner. Ekonomiprofessor Sören Wibe har presenterat beräkningar som enligt honom visar att glesbygden och skogslänen ännu en gång skulle bli förlorarna.

Wibe satte därmed fingret på något väsentligt, nämligen vikten av att värdera politiska förslag och beslut utifrån ett regionalt perspektiv. Stämmer Wibes beräkningar innebär det en skattepolitik som förstärker de regionala klyftor som redan nu finns och i stället för att bidra till att "hela Sverige ska leva" stimuleras regioner med uttalad risk för överhettning mer än regioner med svagare efterfrågan, sämre sysselsättningsökning och lägre ekonomisk tillväxt.

Analyser som tar hänsyn till regionala skillnader är oumbärliga för utformningen av regionalpolitiska "motdrag" men behövs också som underlag för realistiska bedömningar om inflationsrisker, flaskhalsproblematik etc. i ekonomin i stort.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa en medvetenhet om förslags- och beslutskonsekvenser utifrån ett regionalt perspektiv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-20 Anmäld: 1999-09-28 Besvarad: 1999-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.