Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen

Interpellation 2016/17:146 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Miljöpartiet gick till val på att minst två kärnreaktorer skulle stängas om de fick makten. Detta har tydligt präglat regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Efter den turbulens som regeringen skapade i början av mandatperioden så har många kvalificerade medarbetare lämnat kärnkraftverken. Något som är helt förståeligt med tanke på att regeringen höjde effektskatten vilket, givet de låga energipriserna, gjorde kärnkraften olönsam.

Efter energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna så tydliggörs att det inte finns något stoppdatumet för kärnkraft samt att en expressavveckling av effektskatten införs. Överenskommelsen var nödvändig för att trygga Sveriges framtida energiförsörjning. Det som bland annat bekymrar mig är varslet på Oskarshamns kärnkraftverk där fler hundra personer riskerar att förlora sina jobb. Detta är hårda slag mot de anställda och deras familjer. Även vid Ringhals har många kvalificerade medarbetare redan lämnat kärnkraftverken.

Vi riskerar att se otroligt mycket kompetens försvinna från kärnkraftsbranschen.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Hur ser statsrådet och regeringen på kompetensförsörjningen, på kort och lång sikt, inom kärnkraftsbranschen?

Anser statsrådet att det finns en säkerhetsrisk som en effekt av att kvalificerade medarbetare rör sig från branschen, och avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att möta utmaningen för branschen? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-23 Överlämnad: 2016-11-24 Anmäld: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-09 Sista svarsdatum: 2016-12-09
Debatt (7 anföranden)