kommunernas självbestämmande

Interpellation 2004/05:94 av Stenmark, Rigmor (c)

av Stenmark, Rigmor (c)

den 1 november

Interpellation 2004/05:94

av Rigmor Stenmark (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas självbestämmande

I tidningen Dagens samhälle vecka 44 uttalar sig minister Sven-Erik Österberg på en förfrågan om Heby kommuns önskan att byta län från Västmanland till Uppsala län.

"Det är alldeles fel läge att börja bolla en kommun mellan två små län när vi ser över hela strukturen och det kan handla om större regioner i framtiden. Det är onödigt att spilla kraft på detta, vi har viktigare frågor."

På förfrågan om ministern vill stärka den kommunala självstyrelsen svarar kommunministern undvikande.

Jag finner detta anmärkningsvärt, det visar på en nonchalans mot såväl kommuner som enskilda kommunmedborgare. Därför önskar jag få en förklaring till vad ministern egentligen menar med dessa uttalanden.

Centerpartiet arbetar för att stärka kommunernas självbestämmande samt för att ge enskilda människor större möjligheter att bestämma över sin vardag.

Det finns all anledning att kommunministern på sin nya post klart deklarerar vilken syn ministern har på kommunernas självbestämmande roll samt på enskilda individers möjligheter att påverka sin vardag.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stärka såväl enskilda individers som kommuners självbestämmande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-11-01 Anmäld: 2004-11-08 Besvarad: 2004-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.