Kommunernas möjlighet till kameraövervakning

Interpellation 2009/10:120 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 18 november

Interpellation

2009/10:120 Kommunernas möjlighet till kameraövervakning

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den 4 november 2009 lämnades 2008 års kameraövervakningsutredning över till justitieminister Beatrice Ask som tidigare sagt att hon välkomnar en förenkling av reglerna kring kameraövervakning. Hon menar också att kameraövervakning gör nytta när det gäller att förebygga och utreda brott.

Positivt är att utredningen föreslår att kameraövervakningen ska samlas i en lag i stället för två, vilket tidigare gjort att beslut om kameraövervakning inte varit konsekventa i olika delar av landet. Utredningen föreslår också att det ska bli enklare för banker och butiker att övervaka sina kunder och lokaler. Däremot underlättar man inte för landets kommuner när det gäller deras möjlighet att installera trygghetskameror på till exempel torg och promenadstråk där man vet att många personer rör sig dygnet runt och där risken för att brott begås är större än på andra platser.

Avser ministern att verka för att regeringens beslut om en ny kameraövervakningslag också ska rymma ändringar som underlättar för kommunerna att installera trygghetskameror?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Svar fördröjt anmält: 2009-11-30 Besvarad: 2010-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)