Kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar

Interpellation 2006/07:386 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 6 mars

Interpellation

2006/07:386 Kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar

av Mats Pertoft (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Världen upplever återigen en stor flyktingvåg när invånarna i Irak flyr från terror och hot. Det är bra att Sverige öppnar sina gränser och tar emot människor i nöd som behöver skydd och en plats att bygga ett nytt liv på.

Samtidigt är det oerhört viktigt att ge nyanlända flyktingar de bästa förutsättningarna för att kunna starta ett nytt liv i Sverige. Det man missar i det första ögonblicket är oerhört svårt att reparera i efterhand.

I dag är det tyvärr så att ett mindre antal kommuner, inte minst min egen hemkommun Södertälje, står för en orimligt stor andel av flyktingmottagandet i Sverige. Under 2006 kom över 1 000 flyktingar från Irak till Södertälje och för 2007 pekar prognoserna på upp till 2 000 personer. Problemet med koncentrationen av flyktingar till ett fåtal kommuner i landet är mångfasetterat och inte lätt. Inte minst handlar det om att många flyktingar väljer att bosätta sig där man har släkt och vänner.

Men det finns också så kallad hårdvaluta i denna fråga. Så länge som den ekonomiska ersättningen från regeringen till mottagarkommunerna är på en nivå som enligt flertalet undersökningar inte täcker kostnaderna så lär knappast fler kommuner bli mera villiga att ta emot fler flyktingar. Och de som tar emot flyktingar, som till exempel Södertälje, kommer att få allt svårare att leva upp till ambitionen att ge nyanlända flyktingar den bästa tänkbara starten i Sverige. En start som alltid syftar till att så snabbt som möjligt få ut dem i arbetslivet.

Utan en rimlig ersättning blir ett svårt uppdrag ännu svårare. Därför är det av mycket stor betydelse om regeringen så fort som möjligt kommer med besked om att höja introduktionsersättningen för de kommuner som tar emot flyktingar i Sverige. För att ge kommunerna reella chanser att ge de nyanlända bästa tänkbara förutsättningar för en bra start i Sverige och för att förhindra framtida bidragsberoende.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att höja introduktionsersättningen till de kommuner som tar emot nyanlända flyktingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-06 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-26