Kommunernas ekonomi

Interpellation 2018/19:220 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Larmrapporterna duggar just nu tätt från de svenska kommunerna när det gäller det ekonomiska läget. Inte minst har många mindre kommuner på landsbygden stora bekymmer, men även en del av våra större städer har uppenbara problem. Prognoserna framåt ser inte heller bra ut, och om konjunkturen försvagas och skatteintäkterna minskar kan vi stå inför ett mycket allvarligt läge för hela kommunsektorn.

Det finns många orsaker till att vissa kommuner har särskilt stora problem, men en som ofta nämns är att allt fler nyanlända lämnat etableringsuppdraget utan att komma i arbete och därmed hänvisas till kommunalt försörjningsstöd.

Många mindre kommuner i glesbygd har tagit emot stora grupper nyanlända för att man velat fylla sina tomma bostäder. De tomma bostäderna har i sin tur ofta ett samband med att arbetsmarknaden är svag och att unga välutbildade människor har flyttat till områden där arbetsmarknaden är starkare. Kvar har främst blivit äldre människor som gått i pension. När nu stora grupper av nyanlända misslyckas med att få arbete på orter med svag arbetsmarknad och i stället tvingas leva på försörjningsstöd blir situationen ohållbar för kommunerna. Skattekraften är svag och samtidigt ökar kostnaderna. I förlängningen hotar detta välfärden.

Moderaterna och Kristdemokraterna valde att skjuta till 4 miljarder mer än regeringen till kommunsektorn i årets budget, vilket välkomnats av SKL. Tyvärr drog regeringen tillbaka en del av dessa välfärdspengar i vårändringsbudgeten för att i stället bekosta fler ledighetsdagar, gratis inträde på museerna i Stockholm och redan tidigare utdömda och meningslösa klimatåtgärder.

Kommande år behövs kraftiga tillskott och en ordentlig prioritering från kommunernas sida när det gäller att hantera de pengar man har.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

På vilket sätt avser ministern att hjälpa de svenska kommunerna så att de slipper skära ned på välfärden eller kraftigt höja kommunalskatten? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-02 Överlämnad: 2019-05-03 Anmäld: 2019-05-06 Återtagen: 2019-05-10 Sista svarsdatum: 2019-05-17