Kommunernas ekonomi

Interpellation 2008/09:577 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 4 augusti

Interpellation

2008/09:577 Kommunernas ekonomi

av Patrik Björck (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Välfärdens kärna är hotad. Den ökade arbetslösheten slår hårt mot landets kommuner och landsting i form av vikande skatteintäkter och ökade utgifter. Nya varsel kommer i kommun efter kommun. Samtidigt sker också många ”tysta varsel” när kommuner och landsting gör sig av med vikarier och visstidsanställda.

Det är ett högt pris vi alla får betala för stora nedskärningar i välfärden. Nu krävs det handling och tydliga besked för att upprätthålla kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen.

Vi socialdemokrater har länge förgäves försökt få regeringen att agera.

Är nu finansministern äntligen beredd att ta initiativ för att ge kommuner och landsting det tillskott som behövs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-04 Anmäld: 2009-08-13 Svar fördröjt anmält: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)