Kommunernas ekonomi

Interpellation 2007/08:837 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 20 augusti

Interpellation

2007/08:837 Kommunernas ekonomi

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Nu kommer illavarslande signaler om ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Uppgifterna, som också förekommit rikligt i medierna, visar att enskilda människor kommit i kläm på grund av den borgerliga regeringens ovilja att stödja de som har det svårt.

Det är en följd av borgarnas totala brist på konstruktiv arbetsmarknadspolitik och på åtstramningar inom sjukförsäkringssystemet. Här finns exempelvis ungdomar som aldrig får chansen till ett arbete, de har av den borgerliga regeringen förvisats till långtidsarbetslöshet. De långtidsarbetslösa blir allt fler och allt yngre och regeringen står handlingsförlamad och tittar på.

Den borgerliga regeringen drar ned på arbetsmarknadspolitiken och stramar åt sjukförsäkringssystemet. Utöver detta har man försämrat regelverket i arbetslöshetkassan och fler medborgare har lämnat a-kassan och facket, vilket på sikt leder till ökade kostnader för landets kommuner. När vi nu ser att konjunkturen börjar svikta och att risken finns att fler hamnar utanför arbetsmarknaden och står utan trygghetsförsäkringar, kommer det att återverka på kommunernas ekonomi som snabbt försämras.

De höjda mat- och bränslepriserna börjar även märkas inom kommunerna. Och den allra största delen av prisökningen har skett under det senaste halvåret. Men det är inte bara maten som blivit dyrare, även bränslepriset har gått upp rejält. Det i sin tur slår mot ekonomin inom äldreomsorgen, där många bland personalen kör flera tusentals mil om året för att se till de äldre som har hemtjänst.

Ytterst är detta enskilda tragedier men sammantaget drabbar det även kommunerna rent ekonomisk. I slutänden blir det naturligtvis kommuninnevånarna och den enskilde som får betala kostnaderna.

Det blir därmed allt svårare för kommunerna att upprätthålla en god service inom barnomsorg, skola, äldrevård och kommunalvuxenutbildning genom de ökande kostnaderna.

Därför vill jag fråga vad statsrådet tänker göra för att stärka kommunernas ekonomi när tiderna blir sämre.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-20 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28
Debatt (9 anföranden)