kollektiv bestraffning av självförsörjande studenter

Interpellation 2002/03:20 av Bill, Per (m)

av Bill, Per (m)

den 31 oktober

Interpellation 2002/03:20

av Per Bill (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om kollektiv bestraffning av självförsörjande studenter

Från och med den 1 november 2002 kommer de statliga bolagen SAS och SJ inte att räkna högskolestudenter som läser på deltid, heltidsstudenter som inte tar sina poäng och de som försörjer sig på andra sätt än med studiemedel från CSN som studenter. De utlämnar alla andra studenter och lämnar dem utan förmåner enbart på grund av att de försörjer sig själva eller inte passar helt in i den traditionella bilden av hur en students situation ska vara utformad.

SFS och andra studentorganisationer har varit öppna för diskussioner och beredda att finna lösningar på den situation som uppstått. Ändå har ingenting hänt.

I och med reformen kommer hela den studentgrupp som inte tar lån hos CSN att missgynnas genom indragna studentrabatter. Framöver kommer de statliga bolagen alltså endast att acceptera de studenter som staten försörjer heltid via CSN som äkta studenter. Det är sådana beslut som försvårar för dem som vill tjäna sitt eget levebröd och inte låna till sitt uppehälle.

Rimligtvis borde de statliga bolagen behandla alla studenter lika, oavsett hur de försörjer sig.

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att staten eller dess bolag på detta sätt framöver inte ägnar sig åt kollektiv bestraffning?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att de studenter som försörjer sig själva inte diskrimineras av staten eller dess bolag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2002-10-31 Anmäld: 2002-11-05 Svar fördröjt anmält: 2002-11-12 Besvarad: 2002-11-19
Debatt (6 anföranden)