Klimat- och energifrågorna i EU-konstitutionen

Interpellation 2006/07:528 av Holm, Ulf (mp)

av Holm, Ulf (mp)

den 11 maj

Interpellation

2006/07:528 Klimat- och energifrågorna i EU-konstitutionen

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Den nya regeringen har satt som utgångspunkt att inte driva några konkreta politiska frågor alls i EU när det gäller förslaget till en EU-konstitution. Allt i EU-konstitutionen ska tydligen vara som det var för två år sedan, trots att medborgarna i Frankrike och Holland har sagt nej i folkomröstningar till förslaget, trots att förslaget om EU-konstitution har varit kraftigt ifrågasatt också i Sverige och trots att det var en socialdemokratisk statsminister som förde talan då. Regeringen placerar sig själv på åskådarläktaren och väljer att titta på när de andra EU-länderna ritar om kartan för hur mycket makt EU ska ha framtiden.

Det finns kanske ett undantag från denna icke-politik i EU vad gäller EU-konstitutionen. Det gäller klimat- och energifrågorna. Olika företrädare för regeringen, däribland EU-ministern själv, har antytt att man kanske ska fundera på att lägga till något i EU-konstitutionen om klimatfrågorna. Huruvida detta är för att kunna sälja in EU-konstitutionen bättre hos de kritiska medborgarna i EU eller om det faktiskt är så att regeringen anser att det nuvarande förslaget är klimatfientligt låter jag vara osagt. Klart är dock att det kan vara något på gång i denna fråga.

Om det nu tas fram ett nytt förslag till EU-konstitution som innebär att makt flyttas från Sverige till Bryssel och EU-maskineriet är det min bestämda uppfattning att det ska vara en folkomröstning som avgör denna fråga. Ingen kunde före valet 2006 veta att EU-ledarna faktiskt skulle försöka kringgå resultaten i folkomröstningarna i Frankrike och Holland, där majoriteten röstade nej. Farhågorna fanns men ingen kunde veta. EU-frågorna var därför inte särskilt debatterade i valrörelsen 2006, även om det fanns personer som ville och försökte. Det enda rimliga är att det blir en folkomröstning.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga:

1. Vilka konkreta förslag kring klimat- och energifrågorna avser statsrådet att driva i diskussionen om en EU-konstitution?

2. Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att ta bort eller förändra de avsnitt som finns i det nu förkastade förslaget till EU-konstitution och som motverkar en aktiv klimatpolitik?

3. Kommer statsrådet att verka för att det blir en folkomröstning i Sverige om det blir ett nytt förslag till en EU-konstitution?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-14 Besvarad: 2007-05-22