Kassationen av livsmedel fram till 2025

Interpellation 2011/12:55 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 21 oktober

Interpellation

2011/12:55 Kassationen av livsmedel fram till 2025

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I Europaparlamentet pågår en intensiv diskussion kring kassation av livsmedel. Ett huvudförslag är att halvera kassation fram till 2025. Det finns en tydlig uppmaning i de ansvariga utskottens förslag om att medlemsländerna ska ta initiativ till att förbättra livsmedelskedjans effektivitet samt ta itu med kassationen av livsmedel längs med hela försörjningssidan. Det är allvarigt att vi i Sverige slänger bort mat till ett värde av 2 miljarder kronor, eller att vi i Sverige, precis som övriga medlemsländer inom EU, slänger bort 179 kilo mat per person och år. Det finns väldigt många aktiviteter som måste genomföras för att Sverige också ska bidra med radikala minskningar av slöseriet fram till 2025. På andra sidan kvarstår ett tydligt faktum att livsmedelsförsörjningen måste öka med 70 procent för att vi ska kunna möta den växande befolkningens behov av mat.

Med hänvisning till det ovannämnda ställer jag följande frågor till landsbygdsministern:

Vilka åtgärder planerar landsbygdsministern och regeringen för att halvera kassationen av livsmedel fram till 2025?

Vilka åtgärder planerar landsbygdsministern och regeringen att vidta för att komma åt problematiken med bäst före datum – väldigt mycket mat slängs bort helt i onödan när konsumenterna tror att livsmedel är otjänliga som en följd av bästföredatum på förpackningarna?

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att minska på kassationen av färsk frukt och färska grönsaker mot bakgrund av att det finns uppgifter om att 30 procent slängs bort innan det når slutkonsumenterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-21 Anmäld: 2011-10-25 Besvarad: 2011-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)