Kassaregister

Interpellation 2015/16:726 av Ulf Berg (M)

av Ulf Berg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Reglerna är viktiga för att företagare ska kunna bedriva affärsverksamhet på lika villkor.

I början av 2014 förändrades tillämpningen av lagen om kontanthantering. Den som säljer varor och tjänster mot kontant betalning och omsätter över fyra prisbasbelopp under ett år – 177 200 kronor under år 2016 – måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Ett företag kan dock få undantag om behovet av ett tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt än med kassaregister som uppfyller föreskrivna krav eller om en viss skyldighet är oskälig. Att få undantag beviljat av Skatteverket har dock visat sig vara mycket problematiskt.

Det finns verksamheter på landsbygden som håller vår svenska landsbygd levande. Fäbodar eller fäbodvallar är ett exempel. Där finns i regel inte elektricitet och ofta inte heller någon mobiltäckning. Ofta beslutar staten om att bevara byggnader med höga kulturvärden och inga förändringar får ske. Ingen tvekan om att fäbodvallar har höga kulturvärden sett både till byggnader och bruket av djur på det sätt som skett under flera hundra år tillbaka. Traditionen är viktig att hålla vid liv, inte minst i mitt hemlän Dalarna.

Verksamheterna spelar ofta en avgörande roll för vår natur- och kulturturism. Det är eldsjälar som vi ska värna om och som bidrar till bevarandet av vårt kulturarv, men även med arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är sköra verksamheter som inte kan tas över av vem som helst, och som gör kvinnohistoria levande, samtidigt som kunskap om hur man tillverkar mat utan den teknik vi har tillhands i dag bevaras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Anser finansministern att kassaregisterlagen bidrar till bevarandet av vårt kulturarv och i så fall hur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-13 Överlämnad: 2016-06-14 Anmäld: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-06-27 Sista svarsdatum: 2016-06-28
Debatt (7 anföranden)